Language

THAI ENGLISH

About Us


สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

ติดต่อ อาจารย์สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
แฟกซ์ : 02-641-7915
มือถือ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.comน้ำท่วมใหญ่กระทบเศรษฐกิจไทยหนัก
Voice TV
22 พ.ย. 2554
มอบหนังสือแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
และน้ำดื่มมูลค่า 100,000 บาท
9 พ.ย. 2554
ยื่นหนังสือแนวทางเยียวยาน้ำท่วม
ถึงรมต.ว่าการกระทรวงการคลัง
14 พ.ย. 2554
สัมภาษณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14 พ.ย. 2554
แถลงการณ์แนวทางช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14 พ.ย. 2554
แผนฟื้นฟูประเทศไทยหลังน้ำท่วม
ตอนที่ 1
11 พ.ย. 2554
แผนฟื้นฟูประเทศไทยหลังน้ำท่วม
ตอนที่ 2
11 พ.ย. 2554
มอบหนังสือแผนระบายน้ำลงทะเล
ที่สำนักนายก
9 พ.ย. 2554
ถ้าราชประสงค์น้ำท่วม
จอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3
8 พ.ย. 2554
แผนระบายน้ำฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแผนฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยน้ำท่วม
ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
NBT - 20 เมษายน 2553


ม็อบยืดเยื้อ กระทบธุระกิจราชประสงค์
Nation Channel - 22 เม.ย. 2553


ม็อบการเมือง สะเทือนถึงลูกจ้าง
ทีวีสุวรรณภูมิ - 25 เม.ย. 2553


สน.เพื่อประชาชน
ทีวีดาวเทียม TCC8 - 3 พ.ค. 2553


สน.เพื่อประชาชน
ทีวีดาวเทียม TCC8 - 10 พ.ค. 2553


สน.เพื่อประชาชน
ทีวีดาวเทียม TCC8 - 17 พ.ค. 2553